Puszta Sándor publikációi | Publications of Sándor Puszta

Könyv, könyvrészlet | Books, chapters of books

Tematikus térkép | Thematic map

Kis Károly: Magnetic Methods of Applied Geophysics, Fig.14.6. Fig.14.7
Eötvös Univ. Press, 2009

Régésztechnikusok Kézikönyve I. | Handbook of arhaeological technicians

Puszta Sándor a terepi geofizikai kutatásról szóló fejezet szerzoje.
PANNICULUS, a Berzsenyi Dániel Tanárképzo Foiskola kiadványa. Szombathely, 1998.

UTAK A MÚLTBA (Paths into the Past) - Az M3-as autópálya régészeti leletmentései (Rescue excavations on the M3 motorways)

Puszta Sándor a könyv archeomágneses vonatkozású részeinek szerzoje
1997. Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, ELTE Régészettudományi Intézete

CULTURAL AND LANDSCAPE CHANGES IN SOUTH-EAST HUNGARY II. - Magnetometric geophysical research at the site of Goma-133

Balázs Székely - Sándor Puszta
1996. Budapest, ARCHEOLINGUA

M3 Motorway Project in the Hajdú-Bihar Country: A new horizon for the non destructive and GIS method in the hungarian archaeology

Pál Raczky - Sándor Puszta - Zoltán Czajlik - Balázs Holl - Ádám Marton
(Régészeti lelohelykutatás légifelvétel, magnetométeres felmérés, régészeti feltárás integrált alkalmazásával.)
BRITISH ARCHAEOLOGY REPORT, Oxford, 1988.

Referált publikációk | Refereed publications

Interpretation of the total magnetic field anomalies measured by the CHAMP satellite over a part of Europe and the Pannonian Basin

K. I. Kis, P. T. Taylor, G. Wittmann, B. Toronyi, S. Puszta
Acta Geod. Geoph. Hung., Vol. 47(2), pp. 130–140 (2012)

Talajradaros mérés és régészeti ásatás eredményeinek összevetése a sólyi református templomban végzett kutatások alapján | Comparison of the results of the ground penetrating radar and archaeological excavation in the temple of Sóly

Rácz Miklós, Puszta Sándor
KÖRNYEZET - EMBER - KULTÚRA 2011, konferenciakiadvány, MAGYAR NEMZETI MÚZEUM NEMZETI ÖRÖKSÉGVÉDELMI KÖZPONT, Budapest 2012

Inversion of magnetic measurements of the CHAMP satellite over the Pannonian Basin

K.I. Kis , P.T. Taylor , G. Wittmann , B. Toronyi , S. Puszta
Journal of Applied Geophysics 75 (2011) 412-418

A CHAMP mesterséges hold mágneses méréseinek értelmezése a Pannon-medence és annak környezetében | Interpretation of the magnetic data of the CHAMP satellite referred to Pannonian Basin

Kis Károly, Patrick T. Taylor, Wittmann Géza, Toronyi Bence, Puszta Sándor
Magyar Geofizika, 51. évf. (2010) 2. szám, 1-9

Robbanások Letenyén: Elásott robbanóanyagok felderítése - Esettanulmány | Explosions in village Letenye, Detection of buried explosives - Case Study

Vida Zsolt, Puszta Sándor
Magyar Geofizika, 52. évf. (2011) 2. szám, 88-94

A Hold, a Vénusz és a Mars globális gravitációs anomáliái.
A Mars négy lokális gravitációs anomáliájának kvantitatív értelmezése. |
Global gravity anomalies of the Moon, the Venus and the Mars
Quantitative interpretation of the four local gravity anomaly of the Mars

Kis Károly, Patrick T. Taylor, Puszta Sándor, Toronyi Bence, Wittmann Géza
Magyar Geofizika 48. évf. (2008) 4. szám

Application of magnetic field derivatives for locating Sarmatian graves

Károly I. Kis, Sándor Puszta
Journal of Applied Geophysics 60 (2006) 13-26

A CHAMP mesterséges hold mágneses méréseinek értelmezése a Pannon medence tartományában | Interpretation of the magnetic data of the CHAMP satellite over the Pannonian Basin

Kis Károly, Patrick T. Taylor, Puszta Sándor, Wittmann Géza, Hyung Rae Kim,
Toronyi Bence,Torsten Mayer-Gurr
Magyar Geofizika 47. évf. (2005) 1. szám, 1001-1005 oldalak

GIS and evaluation of rescue excavation along the M3 Motorway in Hungary

Pál Raczky, Zoltán Czajlik, Balázs Holl, Ádám Marton, Sándor Puszta
POROČILO O RAZISKOVANJU PALEOLITIKA, NEOLITIKA IN ENEOLITIKA V SLOVENIJI, XXIV, Ljubljana, 1997. pp. 157-170.

Nem referált publikációk | Non-refereed publications

Közlekedési pályaszerkezetek elektromágneses vizsgálata | Testing of traffic route structures by electromagnetic methods

Kovácsházy Frigyes, Puszta Sándor
Közlekedéstudományi Szemle, 2012. 2. szám

Előzetes Jelentés A Nagytevel-Tevel-Hegyi Kovabánya Ásatásának Eredményeiről | Preliminary report on the excavations of the Nagytevel flint mine

T. Biró Katalin, Regenye Judit, Puszta Sándor, Thamóné Bozsó Edit
Archaeologiai Értesítő 135 (2010) 5-25, Akadémiai Kiadó, Budapest

A mágneses tér vizsgálata | Investigating of the magnetic field

Puszta Sándor
Természet Világa 1998. október ( 129. évfolyam 10. szám )
A címlap térképe, valamint a 443-444. oldalak.

A MAGSAT mesterséges hold mágneses méréseinek feldolgozása I. | Processing of the magnetic data of the MAGSAT satellite

Kis Károly, Puszta Sándor, Wittmann Géza
Magyar Geofizika XXXIV. (1993) 4. /220-225/

Geofizikai adatsorok szegmentálása | Segmentation methods of the Geophysical data series

Puszta Sándor
Magyar Geofizika XXVIII. (1987) 2-3. /86-111/

A prediktív dekonvolúció tulajdonságai és alkalmazása a szeizmikus gyakorlatban | Property and application of the predictive deconvolution in the seismic use

Puszta Sándor
Magyar Geofizika XXV. (1984) 4. /121-135/

Lokálisan publikus szoftverek | Partially public softwares

ONLINE INTERAKTÍV SZEIZMIKA PÉLDATÁR PC-n | On-line interactive seismic tutorial

Puszta Sándor
1992-tol folyamatosan fejlesztve

Nem publikus dokumentumok | Non public documents

Közel 300 kutatási jelentés szerzője | Author of nearly 300 commercial reports

Konferencia, kiállítás | Conference presentations, posters, exhibitions

Interpretation of CHAMP Magnetic Anomaly Data over the Pannonian Basin Region Using Lower Altitude Horizontal Gradient Data

P. Taylor, K. Kis, G. Wittmann, H. R. Kim, B. Toronyi, S. Puszta
AGU Fall Meeting 2011, 5-9 December, Poster presentation, San Francisco, California, USA

A CHAMP mesterséges hold mágneses méréseinek értelmezése a Pannon-medencében és annak környezetében | Interpretation of the CHAMP satellite magnetic data referred to Pannonian Basin

Kis K., P.T. Taylor, Wittmann G., Toronyi B., Puszta S.
Inverziós Ankét konferencia eloadás, Miskolc 2011

Geofizikai vizsgálatok a Tételhegyen | Geophysical investigations on the "Tételhegy" archaeological site

Puszta Sandor
Castrum Tétel Projekt záró ülésszaka, Kecskemét, 2010. junius 23.

Interpretation of CHAMP magnetic anomaly data over the pannonian basin region using lower altitude and gradient data

Patrick T. Taylor, Károly I. Kis, Sándor Puszta, Géza Wittmann, Hyung Rae Kim
IAGA 11th Scientific Assembly, 23-30 August 2009, Sopron, Hungary

A Mars jellegzetes gravitációs anomáliáinak értelmezése | Interpretation of the typical gravity anomalies of the Mars

Kis K., Taylor, P.T., Puszta S., Wittmann G., Toronyi B.
Inverziós Ankét konferencia eloadás, Miskolc, 2006

Dinamikus talajcserével végzett töltésalapozás geofizikai vizsgálata | Quality controlling by geophysical method of the "Dynamic Compaction" groundwork

Tóth Tamás, Puszta Sándor, Hámori Zoltán, Tárczy László
Geotechnika konferencia eloadás, 2004

Integrated geophysical techniques for surveying and quantifying potentially polluted sediments in European waterways (GEOWATERS), A progress report

T. Toth, J. Baker, H. de Boom, S. Puszta, D. van der Roest, G. Sideris, G. Tsokas, K. Vrana, V. Zolotarev
2nd conference of ICESE, Istanbul, 2002

Application of Geomagnetic, Geoelectric and GPR Surveying to Archaeological studies

G. Say, L. Lenkey, S. Puszta
5th EEGS-ES Meeting, 06 September 1999, Budapest, Hungary

Van e GEO a régészeti célú nagysűrűségű mágneses felvételeken? | What about the GEO on the high resolution archaeomagnetic maps

Czajlik Zoltán - Puszta Sándor
A Magyar Nemzeti Múzeum, a Veszprémi Akadémiai Bizottság és a Magyarhoni Földtani Társulat
Geoarcheológiai Ankétja, eloadás, 1999. Budapest

Locating buried waste using geomagnetic survey

Kohler Artur - Puszta Sándor - Steinbach Péter
5th meeting of the Environmental and Engineering Geophisical Society European Section
Konferencia eloadás, 1999, Budapest

Application of geomagnetic, geoelectric and GPR surveying job archaeological studies

Say Gergely - Lenkey László - Puszta Sándor
5th meeting of the Environmental and Engineering Geophysical Society European Section
Poszter, 1999, Budapest

Some data processing methods for the interpretation of magnetic maps

Puszta Sándor - Meskó Attila
5th meeting of the Environmental and Engineering Geophisical Society European Section
Konferencia eloadás, 1999, Budapest

Magnetic Prospecting in the Proximity of the Town
   (Problems of data collection and processing.)

Sándor Puszta
31st International Symposium on Archaeometry
eloadás, 1998. Budapest

Archeomágneses terepi kutatások Aquincum, Virágosnyereg, Soroksár várhegy területén | Geophysical magnetic investigations on the "Aquincum", "Virágosnyereg" and " Soroksár várhegy" archaeological sites

Puszta Sándor
Poszter kiállítás az Aquincumi múzeumban. 1998.

Magnetometric prospecting: a type of prospecting or a link between rmote sensing and excavation?

Sándor Puszta - Zoltán Czajlik - Balázs Holl - Ádám Marton
31st International Symposium on Archaeometry
poszter, 1998. Budapest

M3 Motorway Project in the Hajdú-Bihar Country: A new horizon for the non destructive and GIS method in the hungarian archaeology

Pál Raczky - Sándor Puszta - Zoltán Czajlik - Balázs Holl - Ádám Marton
31st International Symposium on Archaeometry
poszter, 1998. Budapest

Experience with magnetic prospecting in the process of rescue archaeology on Hungarian motorways - poster

Sándor Puszta - Pál Raczky
EUROPEAN GEOPHYSICAL SOCIETY XXII General Assembly
1997 Vienna

Újabb archeomágneses kutatási eredmények az ELTE Geofizikai Tanszékén | Recent research results in archeomagnetics on the Geophysical Department of Eötvös University

előadás és poszter
Puszta Sándor
Országos Archeometria Konferencia, 1997. Veszprém

Az M3 as autópálya régészeti leletmentései | Rescue excavations on the M3 motorways

Puszta Sándor a kiállított archeomágneses eredmények szerzoje
"UTAK A MÚLTBA" Kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban, valamint Egerben és Szegeden. 1997.

Az ELTE Geofizikai Tanszék archeomágneses kutatási eredményeiről | On the results of the archaeomagnetic investrigations of the Geophysical Department of Eötvös University

Puszta Sándor
"LÉGIFÉNYKÉPEZÉS ÉS RÉGÉSZET MAGYARORSZÁGON" konferencia.
ELTE Régészeti Intézete, Budapest, 1995.

"LÉGIFELVÉTELEK A FRANCIA ÉS A MAGYAR ARCHEOLÓGIA SZOLGÁLATÁBAN" | Aerial photography for the French and Hungarian archaeology

Puszta Sándor a kiállított archeomágneses eredmények szerzője
Kiállítás a Magyarországi Francia Intézetben, 1995.

IRON AGE RITES AND RITUALS IN THE CARPATHIAN BASIN PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL COLLOQUIUM FROM TÂRGU MURES

7–9 October 2011
Edited by Sándor BERECKI, Editura MEGA, Târgu Mures, 2012